Morocco, Tunisia & Egypt

During (days) Tour code Tour programme Quality
Tunisian Adventure 8 6760 Tunis, Sfax, Douz, Tozeur, Kairouan ★★★
Jewels of Morocco 11 6780 Casablanca, Fez, Erfoud, Ouarzazate, Marrakesh ★★★